Aangesloten bij

NVM (Nederlandse Vereniging van Makelaars)
NVM is de grootste Nederlandse vereniging voor makelaars, taxateurs en vastgoeddeskundigen. Ze bestaat sinds 1898 en heeft haar verenigingsbureau gevestigd in Nieuwegein. NVM is actief in alle marktsegmenten en geeft doelgerichte ondersteuning aan de aangesloten leden. Namens hun leden zorgt NVM voor krachtige belangenbehartiging richting overheid en politiek. Bij NVM zijn ruim 4100 makelaars en taxateurs aangesloten.

Funda
Funda is sinds 2001 hét vastgoedplatform van makelaars voor consumenten en ondernemers. In ruim 15 jaar tijd groeide Funda uit van een kleine website tot gemeengoed. Funda loopt voorop met de nieuwste toepassingen van internet bij het zoeken naar en vinden van vastgoed. Funda doorgrondt de behoeften van de internetgebruiker en biedt de slimste mogelijkheden voor makelaars en adverteerders. Op die manier boeken we samen het beste resultaat. In de veranderende wereld waarborgt Funda de positie van de makelaar en dragen ze bij aan ons dagelijks succes. Zo is Funda de partner van de makelaar.

Pararius
Pararius is het grootste onafhankelijke woningplatform van Nederland, waar jaarlijks meer dan 70.000 woningzoekenden een huurwoning of koopwoning vinden.

VastgoedCert
Om sinds het vervallen van de wettelijke beëdigingsplicht, de kwaliteit van makelaars o.z. te kunnen blijven waarborgen, is in 2004 de Stichting VastgoedCert opgericht. Dit is een branche breed platform dat zorg draagt voor de certificatie en registratie van makelaars in onroerende zaken op basis van hun vakbekwaamheid.

NRTV
Het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs is een organisatie van, voor en door taxateurs. De taxateurs zelf staan vakinhoudelijk aan het roer. Per Kamer wordt een Expertcommissie gevormd, die de vakinhoudelijke zaken vormgeeft.

De voorstellen van de Expertcommissies worden voorgelegd aan de Centrale Raad. Deze beoordeelt de voorstellen op hun maatschappelijke en economische inpasbaarheid, al dan niet na een consultatieronde.

Het Bestuur stelt de besluiten van de Centrale Raad formeel vast. Het Bestuur is bovendien verantwoordelijk voor de (financiële) continuïteit van het NRVT, de positie van het NRVT in het maatschappelijk en economisch verkeer en het aansturen van het Bureau.

NWWI
Het Nederlands Woning Waarde Instituut, het NWWI, valideert (keurt) rapporten van woningtaxaties van aangesloten taxateurs en ziet erop toe dat elke taxatie uniform en volgens duidelijke richtlijnen is opgesteld. Geldverstrekkers, intermediairs en consumenten krijgen zo heldere, objectieve en betrouwbare woningtaxaties die inzicht geven in de wijze waarop de getaxeerde waarde tot stand is gekomen. Alleen taxateurs die aan strenge kwaliteitseisen voldoen, kunnen zich bij het NWWI aanmelden. Inmiddels zijn ruim 4.600 NRVT geregistreerde taxateurs bij het NWWI aangesloten.

Makelaarskring Utrecht
De NVM-Makelaarskring Utrecht is een informeel samenwerkingsverband tussen circa 50 NVM-makelaarskantoren in de stad Utrecht. Deze kantoren delen kennis en hechten veel waarde aan collegialiteit. Dit omdat alle makelaars de kwaliteit van hun dienstverlening en samenwerking belangrijk vinden voor de consument en de makelaardij in Utrecht. Een aantal keer per jaar organiseert de Makelaarskring Utrecht bijeenkomsten met gastsprekers vanuit onder andere de gemeente, het notariaat en het bankwezen om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen en regelgeving. Ook hierbij staat de samenwerking en communicatie met deze partijen voorop, zodat de Makelaarskring Utrecht nog beter het aankooptraject van kandidaat-kopers kan begeleiden.

Share
Back to top